menu phone
Tam Otomatik Katı Yakıtlı Sera Kazanları

ÜÇ GEÇİŞLİ (ALEV VE DUMAN BORULU), HİDROLİK ileri itimli, HAREKETLİ IZGARA SİSTEMli OLACAKTIR.

YEŞİLYURTLAR marka ( TSE, ISO 9001:2008 belgeli, T.P.E. patentlidir )

Yakıt, ocak içinde hidrolik ileri itimli yanma hücresinde yanmaktadır. Yanma hücresi, çelik çekme su borulu malzemeden mamul hareketli ve sabit ızgaralardan, bu ızgaraları ocak içerisine bağlayan metal akşamlardan, hareketli ızgaralara hareket kabiliyeti veren hidrolik ünite ve bu ünitenin aksamlarından (yağ hortumları, yağ pompası, pistonlar) oluşmaktadır. Bu ekipmanlara ilave olarak, ızgaraların su soğutmasını sağlayan iç sirkülasyon pompası ve ocak içine yanma havası sağlayan yüksek basınçlı fan körük de sisteme dahildir.

Kazanlarımızın yanma hücresinde kullanılan hidrolik hareketli ızgara üniteleri; yakıt verme, yatak hareketleri ve kül atma piston ayarları olarak ayrı ayrı 3 konumludur. Her konumun süre (sn.) ayarları PLC kontrollü olup değiştirilebilir özelliktedir.

Bu esneklik sayesinde, yanma hücresinde her kalori miktarında yakıtın yakılması mümkün olur. Yakıtı otomatik olarak alan, otomatik olarak yakan ve otomatik olarak        külünü dışarı atan otomasyonlu, PLC yazılım destekli sistemlerdir.

Hidrolik hareketli ızgara sistemlerimiz; TS EN 10028–2 normunda, manganlı çelik sacdan            üretilmiş olup; yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Bunun yanında su soğutmalı sistemlidir.           Kazanlarımız üç geçişli ve yüksek ısı performanslı, kendi PATENTLİ ÜRETİMİMİZDİR. Yakıtı    maksimum oranda tam yanma ile yakar, yanmayan veya eksik yanan kömür olmaz.     

Kazanlarımızda TURBO yanma sistemi mevcuttur; fan sistemi ile yanmaya sekonder hava takviyesi yapılır. Taze sekonder hava; şekildeki gibi alev yönünün ters istikametinde 10-20 sn. blower fan ile üflenir. Alev ucundan kopacak gazların kopması engellenir. Bu sayede; yanma hücresindeki alev aerodinamik olarak çevrilerek yanma verimi, dolayısıyla       termodinamik verimi arttırılmış olur. Yanmayan gazlar da yanarak termik yanma maksimumda gerçekleşir. Dolaysıyla yanma ideal şartlarda maksimum şekilde meydana            gelir. Bacadan duman atımı minimum seviyede olmaktadır. çevredostu bir       sistemdir.

Ayrıca alev dönerken birlikte hareket eden toz zerrecikleri dumandan ayrılır ve kazan borularına gitmesi engellenir. Bu zerrecikler ön kapak kısmında birikir. Böylece bacadan siyah duman atımı olmaz. Deyim yerindeyse baca filtresine gerek kalmayacak kalitede duman gazı çıkar.

Kazan sistemi; cehennemlik ve ateş boruları sistemi ile dizayn edilmiştir. Bu dizaynın avantajı ise; yanan yakıtın ısısının bacadan gitmesinin engellenmesidir.

İleri itimli sistemlerimiz su soğutmalıdır. Kazan altı suyu ile sirkülasyon pompası vasıtasıyla soğutulmaktadır. Bundan dolayı ileri itimli sistemlerimizde ergime söz konu olmamaktadır. Yüksek sıcaklıklarda sorunsuz çalışmaktadır.

-Tam otomatik PLC kontrollü kömür alma ve kül atma sistemi

-Fındık ceviz kalibresinde her kalitede kömür, pelet,  prina yakabilme imkanı

- Yeşilyurtlar marka T.P.E patentli ürünümüzdür.

- Su Soğutmalı ileri itimli ızgara sistemi

- Turbo yanma sistemi

- Yüksek yanma verimi ile yakıt tasarrufu

- İstenirse Kyoto şartlarına uygun olarak refrakterli yanma hücresi

- Tam yanma sağlanarak bacadan minimum zararlı gaz emisyonu

- ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi 

Sera Kataloğu GörüntüleSera Kataloğu İndir

 

 

Tam Otomatik Katı Yakıtlı Sera Kazanları Resimleri
Referanslarımızı İnceyebilirsiniz